واردات

عمل واردات به معنی ورود کالا و یا خدمات از یک کشور به کشور دیگری است. واردات می‌تواند به تأمین نیازهای مصرفی،تولیدی، صنعتی، تجاری یا سر...

ادامه مطلب