ترخیص کالا

ترخیص کالا به معنای انجام کلیه اقدامات لازم برای خروج دادن کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرک است. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی است: 1...

ادامه مطلب