کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

انواع کارت بازرگانی :

1-کارت تولیدی
2-کارت تجاری
3-کارت خدمات
4-کارت موردی

کارت بازرگانی تولیدی یک نوع کارت بازرگانی است که به اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری، پروانه فعالیت، کسب یا دارای مجوز سرمایه گذاری با فعالیت تولیدی هستند و یا حتی در زمینه تولید فعالیت دارند، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید و صادرات محصولات خود را می دهد. برای اخذ کارت بازرگانی تولیدی، باید مدارک و شرایط مورد نیاز را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه داد.

کارت بازرگانی تجاری یک نوع کارت بازرگانی است که به اشخاص حقوقی و حقیقی که در زمینه تجارت فعالیت دارند، امکان واردات و صادرات کالاهای مختلف، فعالیت های تجاری از ثبت سفارش، ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد تا خق العمل کاری در گمرکات را می دهد. برای دریافت کارت بازرگانی تجاری، باید مدارک و شرایط مورد نیاز را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه داد.

کارت بازرگانی خدماتی یک نوع کارت بازرگانی است که به اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات مجوز دارند، صادر می شود. این کارت به دارندگان آن امکان می دهد که تنها در زمینه فعالیت خود، مانند مشاوره، آموزش، حسابداری، حقوقی، پزشکی و غیره، اقدام به صادرات و واردات کالا یا خدمات کنند. برای مثال، یک شرکت مشاوره مالی که دارای کارت بازرگانی خدماتی است، می تواند از کشورهای دیگر نرم افزارهای مالی وارد کند یا خدمات مشاوره خود را به مشتریان خارجی ارائه دهد.

کارت بازرگانی موردی یک نوع کارت بازرگانی است که به افرادی که فقط برای یک تا سه بار به صورت محدود به صادرات و واردات کالا مشغول هستند، اختصاص داده می شود. این کارت دارای اعتبار موقتی است و پس از انجام فعالیت تجاری، باطل می شود.