ترخیص کالا

ترخیص کالا

ترخیص کالا به معنای انجام کلیه اقدامات لازم برای خروج دادن کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرک است. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی است:

1-ثبت اظهار در سامانه EPL: در این مرحله، اطلاعات مربوط به کالا و مدارک لازم برای ترخیص آن به صورت آنلاین در سامانه EPL وارد می شوند. این سامانه یک سیستم الکترونیکی است که برای سهولت و سرعت در ترخیص کالا راه
اندازی شده است.

2-طی کردن تشریفات گمرکی: در این مرحله، کالا به گمرک منتقل شده و بر اساس قوانین و مقررات گمرکی، از نظر کیفی و کمی بررسی می شود. همچنین، هزینه های مالیاتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینه های مربوط به ترخیص کالا پرداخت می شوند.

3-آزاد سازی کالا: در این مرحله، پس از تکمیل تشریفات گمرکی، کالا با صدور گواهینامه تخلیه، از گمرک خارج شده و به دست صاحب کالا یا نماینده قانونی اش رسیده می شود.